is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOLVMEN XII, NOTATVM

LITERA M, QUO CONTINENTUR :

i. Copie authentycq vande bekentenisse Joannis ende Petri Geysteranorum, pag. 8. _

aan Gomarus (13 Oct. 1618), van Gelderland aan A. Thysius (12 Oct. 1618), van Zeeland aan A. Walaeus (5 Nov. 1618), om op de Synode te komen, fol. 4—5.

c. de credentiebrieven van de Geldersche Synode (24 Juli 1618), de ZuidHollandsche (6 Nov. 1618), de Noord-Hollandsche (5 Nov. 1618), de Zeeuwsche (12 Oct. 1618), de Utrechtsche Contraremonstrantsche (23 Nov. 1618), de Utrechtsche Remonstrantsche (23 Oct. 1618), de Friesche (2 Oct. 1618), de Overijsselsche (26 Oct. 1618), de Groningsche (25 Sept. 1618), de Drentsche (15 Oct. 1618) en de Waalsche Synode (15 Sept. 1618). Hierbij bevindt zich de acte van de Gedep. Staten van Utrecht (27 Oct.), van Friesland (2 Oct.) en van Groningen (15 Oct.) om deze nominaties goed te keuren; alsmede de credentiebrief van Wigboldus Homerus in plaats van Lolingius uit Groningen gezonden (20 Nov. 1618) en van twee andere gedeputeerden der Waalsche Synode (29/30 Oct. 1618), fol. 6—19.

d. de credentiebrief van de Pastores en Professores van Genève, 7 Oct. st. vet., fol. 20—21.

3. Articuli de Indictione Actionibusque Syn. Nat. in conventu 111. Ord. Gen. 11 Nov. 1617 constituti, fol. 22—23.

4. Litterae Delegatorum quibus evocantur Rem. ad Syn. Nat. en dito van de Syn. Nat., fol. 24—25.

5. Modus quem Theol. Angli secuti sunt in versione Bibliorum, fol. 26.

6. Judicia de Ratione Catechizationis, fol. 27—46.

7. Judicia de quaest. Amst. de Ethnic. pueris baptiz., fol. 47—61.

8. Judicia de praepar. Proponentium, fol. 62—72.

9. Judicia ad secundum gravamen fratrum Zelandorum de tollendis Typograph abusibus, fol. 73—85.

10. Oratio van S. Episcopius van 7 Dec. 1618, fol. 81—92.

11. Condiciones Synodi legit. instituendae der Rem., fol. 93—103.

12. Responsio dep. syn. Rem. Ultraject. ad ipsis scripto exhibitas rationes quare aequum videatur ut sese debeant adjungere reliquis Remonst. citatis, fol. 104.

13. Conditiones Remonstr. Ultraject. propositae in Synodo et Responsio Ultraj. Rem., fol. 105.

14. Schrijven der Synode aan den Magistraat van Kampen ^ Dec. 1618, tol. 106.

15. De aanklacht van den Kerkeraad der Geref. Kerk van Kampen 28 Nov.; de oratio van Acronius en verdere stukken over de Kamper tuchtzaak, fol. 106 verso—117.