is toegevoegd aan uw favorieten.

Paedagogische beginselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz

20. Ongeschiktheid der empirische psychologie als grondslag der paedagogiek.

a. Zij is te onzeker en te onvast 57

b. Er zijn slechts groote beginselen en algemeene wetten aan

te ontleenen 58

c. Verschil dat ontstaat door de beschouwing van den mensch

als een ontwikkeld dier of als een beelddrager Gods . . 59

d. Christelijke philosophie 50

21. Genetische psychologie, psychologie van het kind.

a. Wat de genetische psychologie zich ten doel stelt ... 60

b. Wat verstaan wordt onder de psychologie van het kind 61

22. Paedagogische pathologie en schoolhygiène.

a. Onderzoek naar verschillende ziekten 62

b. Schoollokalen en leerlingen g3

c. Schoolartsen ' gg

23. Overdreven verwachtingen van deze nieuwe wetenschappen.

a. De voordeelen g4

b. De algemeene geestesrichting 65

c. Invloed van den staat ' gg

d. Heeft de wetenschap het laatste woord ?...... 66

24. Bezwaren tegen methoden en resultaten.

a. Ondergeschikte plaats dezer wetenschappen 67

b. Belangrijke resultaten gg

c. Gevaar van overdrijving ' gg

25. Bezwaren tegen de evolutionistische onderstelling.

a. De darwinistische evolutie-leer 70

b. Hare gevaren ' 71

c. Hare tegenstrijdigheden j 72

26. Bezwaren tegen de beoefening van paedagogische pathologie en schoolhygiène.

a. Wat evolutie is 73

b. Zij geeft niet, wat er van verwacht wordt, noch bij het dier 74

c. Noch bij het kind 75

27. Het kind als onderstelling en uitgangspunt der opvoeding.

a. Het kind aanvaarden zooals God het schenkt 76

b. Overerving »- 7g

c. leder mensch is zichzelf 77

d. Geen gelijkheidstheorie 78

28. De zedelijke en godsdienstige natuur van het kind.

a. Bestrijding

b. De optimistische beschouwing 79

c. De pessimistische beschouwing 80

d. Zelfonderzoek 82