is toegevoegd aan je favorieten.

De historische critiek en het geloof der gemeente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der gemeente. De Schrift heeft voor ons gezag maar niet als historisch geworden boek, neen als getuigenis aangaande den eeuwigen Raad des Heeren, verwerkelijkt in de geschiedenis der menschheid, scheppende een levende gemeente.

De hier neergeschreven gedachten zijn uitloopers van een samenhangend systeem. \\ ij kunnen daarover nu natuurlijk niet nader spreken, elders gaven wij daaromtrent het een en ander. Maar wij hopen, dat onze woorden eenige werking hebben mogen, vooral onder de jongere theologen, waartoe ik zelf behoor. Ons wacht een zware maar heerlijke taak! Het verheugt ons, dat er uit onzen kring stemmen vernomen worden als die van Dr. J. Riemkns Jr. in zijn „Het begrip der Openbaring in het Christendom \\ ij staan vast in onze overtuiging en naarmate het levend geloof door Gods Geest weder gewekt zal worden in de gemeente, naar die mate zal de verbazing over Zijn heerlijke, levende gemeenschap ons uitdrijven om ons ook rekenschap te geven van ons bezit. Dit is de taak der Heilige Godgeleerdheid als wetenschap.