is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUITENLANDSCHE PERS.

„Aftonbladet" 12 Nov. 1920. HOLLANDSCHE STAATSMAN OVERLEDEN

(met portret).

DR. ABRAHAM KUYPER.

Volgens een particulier telegram uit Rotterdam aan „Aftonbladet" is Dr. Kuyper in den ouderdom van 83 jaar gestorven.

De overledene nam indertijd een vooraanstaande plaats in als Staatsman en kreeg in 1901 de opdracht een regeering te vormen na de nederlaag, die de liberale richting bij de verkiezingen geleden had.

Kuyper werd naar zijn politieke overtuiging als clericaal gekenmerkt — zijn ministerie steunde in elk geval op Katholieken en Calvinisten. Hij was zijn loopbaan als theoloog begonnen; na volbrachte studiën in Leiden stond hij verscheidene jaren als predikant in de provincie. Zijn godsdienstige levensbeschouwing was ook zijn leidster in de politiek. De Staat was voor hem Gods werktuig en de vrijheid der Kerk tegenover de Staat verdedigde Kuyper steeds met kracht.

Van zijn overlijden heeft slechts een deel der Italiaansche pers gewag gemaakt: Alleen sommige bladen van Noord-Italië hebben het doodsbericht uit Zwitsersche couranten overgenomen, zeer beknopt en zonder commentaar. Wat Rome aangaat, merkten wij de tijding alleen op in II Progresso van 30 November.

„The Banner" Thursday, December 2, 1920.

(Grand Rapids).

And so they say he is dead, dead in the year marked by the Pilgrim's third centenary, the man who like „Great Heart" of Bunyan's allegory had led so many pilgrims out of the darkness of unbelief and uncertainty into the Beulah land of light, belief and certitude?

They say he is dead, who like another one of Bunyan's immortal