is toegevoegd aan je favorieten.

Toekomstbeelden uit vijf eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de wereld getreden; thans echter is het Christendom, zijnhistorischmenschelijke duur, oud; eene geschiedenis van duizenden jaren drukt er op en deze geschiedenis is met de zonden der Christenen, met al hun verraad en al hun afdwalingen bezwaard. Het gericht over de geschiedenis is derhalve tevens ook een gericht over het historische Christendom".1)

Het is op deze laatste wending, dat ik den nadruk leg. Het gaat om de positie van de religie, en bepaaldelijk van het Christendom, en het verschil tusschen het nog-niet van destijds en het niet-meer van thans en daarin tusschen hetgeen daarboven uitreikt, de realiteit van het Koninkrijk Gods. Gevat in den vorm van ons onderwerp — het gaat om de waarheid en de waarde van het toekomstbeeld.

!) N. Berdjajew, De bestemming van den mensch in onzen tijd, Arnhem 1936, bl. 21.