Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 2Q >

DERDE AFDELING.

Onderzoek , wederlegging , j><2# /*£ƒ gevoelen van zommige Schrijvers, oj>£r werking der verfche lucht, f« de kinderziekte.

De befchouwing van het groot nut der verfche lucht in de ingeente pokjes, als de voorname oorzaak van derzelver gelukkige uitkomst, geeft ene natuurlijke aanleiding ter overweging, van het algemeen gevoelen , omtrent de werking, waardoor zij dit te weeg brengt ; inzonderheid daar de voorftanders der inenting , zo als gezegd is , met allen nadruk , op het gebruik der verfche koude lucht aandringen , en nogthans verfchefdene Schrijvers , die de geneeswijze der natuurlijke kinderziekte , voor een gedeelte , naar de regels der inënting hebben gefchikt, met opzigt tot de verfche lucht, zo aanmerkelijk van het plan der inënting afwijken, en zommigen derzelven alleenlijk een matig en fpaarzaam gebruik der verfche koude lucht, anderen zulks in bepaaldegévallen , en nog anderen hetzelve in vrij onduidelijke uitdrukkingen, aanraden.

Te meermalen na de oorzaak van dit verfchil gisfende, is hes mij voorgekomen, dat roisfehien

die-

Sluiten