Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEEREIZEN. 05

hem juist veel vrijheid in den toom gelaten had, viel hij met den neus op den grond, en ik fchoot vrij onzagt over den kop van het beest heen op de aarde, doch kwam met eene kleine kneuzing aan de hand vrij. Wij kwamen vervolgens aan het regtsgebied van Pedralva, alwaar de paus da» MAsus I. geboren werd, welke ten tijde van den keizer juli aan den roomfchen IToel bekleedde.

Indien wij onze goederen bij ons hadden gehad, zouden wij onze reis van Guimaraens regt door naar Porto hebben voordgezet; maar nu warenwij genoodzaakt, weder naar Braga te keren. Op dezen terugweg hadden wij in het afrijden van den berg Falperra, welke zig voor Braga verheft, een heerlijk gezigt over de ftad en de omliggende fchoone landftreek. Het onderfcheid tusfchen de toenmalige bevolking en in de tijden, toen zij den koningen der Sueven tot eene verblijfplaats diende, is zeer groot. Toenmaals en nog lang daarna bijna tot op de ganschlijke verdrijving der Mooren, ftonden in elke provincie fterke legers, die zo talrijk waren, dat het geheel tegenwoordig vereenigd koningrijk van Spanje nauwiijks een fterker op de been kan brengen. Men ijst, wanneer men de vernieling en verwoesting bedenkt, waartoe de bewaring van de ingebeelde zuiverheid der leer in dit fchoon half-eiland aanleiding heeft gegeven.

B 5 Den

Sluiten