is toegevoegd aan uw favorieten.

Dertigjaarige zeereizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r>8 DERTIGJAARIGE

ken kunnen begaan worden, en hoe zeer de veel talrijker en behoeftiger klasfe onder dezen druk moet lijden. Welk onderdaan in een ander land zou niet verbaasd ftaan, wanneer hij zulke portugeefche bevélen hoorde: Ik de koning, uit kragt van mijn eigen onfeilbaar inzigt, van mijnen koninglijken wil en van mijne volkomen hoogfte en onbepaalde magt, welke ik alleen van god heb, en waarvan ik aan niemand op aarde rekenfchap behoef te geven, beveel en gebied, enz.

Het moet een' ieder fmerten, wanneer hij ziet, dat ééne provincie van dit rijk alleen in ftaat zou zijn, tweemaal zoveel tarw opteleveren, als de geheele natie een jaar lang gebruikt, en dat al de provinciën zamen genomen niet de helft geven van hetgeen Portugal tot onderhoud van een jaar nodig heeft, en dat zonder den toevoer van buiten van tarw, rijst en zouten visch de inwoners in het vrugtbaarfte jaar, in den letterlijken zin, van .honger zouden moeten vergaan. Gelukkig, dat men er veel wijn, orangeappelen, kastaniën, vijgen, dadels, rozijnen, moerbeziën, aardappelen , johannisbrood, aardbeziëboomen en andere vrugten in overvloed heeft, waardoor menig een nog een weinig kan verdienen. De johannisbroodboom is van eene middenmatige hoogte, draagt groote harde lichtgroene bladen, een' roodagtigen klokvormigen bloesfem, die in eene vrugt verandert, ten hoogftenvan een voet lang,

wel-