Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEEREIZEN. 337

lo, die,n wij met zijne vrouw is abella op de molukfche eilanden leerden kennen, en van welken ik in het vervolg nog meer zal verhalen, had hem op die gedagten gebragt. Wij voeren in zijn gezelfchap op den dertienden van herfstmaand 1768 naar Celebes; op deze reis vloog de tijd ons aangenaam voorbij; want isabella was eene bevallige, met een fchoon verftand begaafde dame, welker gezelfchap en verhaal van haare lotgevallen voor perkins en voor mif zeer bekorend waren, fchoon ik er thans niet aan kondenken, dat zij eens de volkomen bezitfter van mijn leven zou worden.

Het eiland Celebes is een der grootfte indifche eilanden, hebbende hetzelve omtrent honderdzestig uuren lengte en zestig uuren breedte. Het is door eene ftraat, de zeeëngte van Makasfar genaamd, van Borneo gefcheiden. Midden in dit eiland loopt van het zuiden een diepe zeeboezem in, in welken verfcheiden kleine eilanden en eene menigte zandbanken liggen, en dit zuidlijk gedeelte des eilands fchijnt een eeuwige lusthof te zijn. Het binnenland is ons Europeërs nog weinig bekend; zo veel is zeker, dat het in twee koningrijken, Boni en Makasfar, verdeeld word , van welken het laatfte den Hollanderen cijnsbaar is. Het eerfte , hetwelk ook het koningrijk Celebes genaamd word, ligt in het Hoorden van het eiland, maar het andere maakt

de

Sluiten