is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenberigt, of verandwoording aan het publiek, tegen zeker [...] berigt van hoofdbesturers der Bataafsche Maatschappij: Tot nut van't algemeen, betreffende zekere beoordeeling van de Rudimenta.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13 )

m. siderius de wal, Handboek voor, of Gids des gedrags van jonge lieden,

j. w. karsten, Volks-Meetkunde, of Onderwijs tot nuttig gebruik, met Platen.

c j. van heusden, Geluk en Ongeluk, of de onderfcheidene gevolgen van Huisfelijkheid en Uithuizigheid.

w. h. warnsinck, sz., Tafereel van een gelukkig Burger-Gezin.

VERHANDELINGEN

HET SCHOOLWEZEN BETREFFENDE.

w. van oosterwijk hulshoff, De Gefchiedenis van jozef.

h. cu ras en j. m. schröck, Kort begrip der Algemeene Gefchiedenis, 3 Stukjes.

a. m. moens, Zedekundig Schoolboek.

h. wester, Schoolboek der Vaderlandfche Gefchiedenisfen.

b. verweij, Kort begrip der Bijbelfche Gefchiedenis.

m. j. ad riant, De Gefchiedenis van je zus.

m. j. ADRiANi, De Levensbijzonderheden der Apostelen van jezus.

Zedekundig Leesboek in den vorm van Gcfchiedenisfen.

Rudimenta, of Gronden der Nederduitfche Taal, 2 Stukjes. Syntaxis, of Woordvoeging der Nederduitfche Taal.

j. b uijs i