Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 23 y

N°. 9« Order gezonden aan den Officier de wacht hebbende aan de Maurits Poort , in den nacht tusfchen den 2iiten en 22ften jan.

Order.

dubbelde eerewacht van de K V. zal heden och^ tend om 5 uure van de Maurits- Poort marcheren naar het Gebouw der N. V. De commanderende Officier aan dezelve zal de ordinaire posten uitzetten ais gewoonlyk, ingevolge de order. Echter zai hy de posten der fchildwachteri verdubbelen. Hem word wel uitdrukkelyk gelast, om geens orders, het zy onder de naam van die van Commisfarisfen van de Zaal, het zy van die van Reprefentanten te refpeéteren, ofte doen naarkomen, dan alleen van den Piseiïtent der N. V., en den commanderenden Officier van het guarnifoen. Dit alles tot nader order.

De Colonel commanderende het guarnifoen van den Haag.

(Get.)

J. GELDERMAN.

N°. 10.

ochtend in hunne huizen gearreflecrd werden: maar voorts werd hetzelve aan alle de Leden dei Vergadering, en van de Commisfie tot het ontwerpen eener Conftitutie gezonden: en dus ook aan hun, welke ,ter voldoening aan deze oproeping ler Vergadering opger.de te gaan, daar niet binnengelaten, maar in het Kabinet van den PrefWent gebragt, en aldaar door een' Wacht, die voorde deur geplaatst was, bewaakt werden.

Sluiten