is toegevoegd aan je favorieten.

Deleevens van doorlugtige mannen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3*8 HET LEEVEN VAN

aan atticus gezonden. Die dezelve leest, zal niet veel raisfen van de aaneenfchakeling der gcbeurtenisfen van die tyden. Want de bedoelingen der opperhoofden , de mishagen der veldheeren, de veranderingen van het Gemeenebest zyn zoo befchreeven, dat alles in dezelve is opengelegd,en men gemakkelyk kan opmaaken, dat zyn vooruitzigt een foort van voorfpellend voorgevoel was. Cicero heeft dog niet alleen de toekomende dingen voorzegt, welke by zyn leeven zynvoorgev dien: maar hy heeft ook als een propheet gezongen (*), het geen thans gebeurt.

17. Dan, wat zal ik van deGodsvrugtvan atticus meer bybrengen ? daar ik hem zelfs hierop naar waarheid heb hooren roemen by de lykftaatfie van zyne moeder, welke hy in den ouderdum van negentig jaaren ter aarde beitelde, als hy zeven en zestig was; dat — hy nimmer zich met zyne moeder verzoend heeft, — dat hy nooit met zyne zuster verfchil heeft gehad, welke byna even oud was. Het geen een teken is, of dat 'er nooit eenige klagte tusfehen hen is voorgevallen , of dat hy van zulk eene toegeevenheid omtrend

de

(*) De oude voorfpellingen en orakelen pleeger» doorgaans in verfen begreepen te worden.