Proeven van een præparatoir en peremptoir examen, volgens synodale resolutien.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar