is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de pathologye of Beschouwing van het menschlijk lichaem in den zieken staet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï n DE VOGT F. n, 33l>

fchcu, die op afgelegen plaetzen gewond, geene hulp konden krijgen om het bloed te fteipen. Deze verloren zoo lang dien levensfchat, tot de vaten hunne kragten fchier waren kwijt geraekt, en zich niet meer om zoo te fpreken, dan even toetrokken. Daer blijft een dun vogt en weinig beweging over. Zulken zijn echter door eene voorzigtige oppasfing weder bijgej komen.

Inhouding van het waterige. Door de Poren van de Huid, de Piswegen en andere openingen ontlast de Natuer zich van veel water. Als dit belet wordt , vooral in zwakke menfehen, die veel warme dranken gebruiken en een zittend leven leiden , verdunt het de vogten, en veroorzaekt die waterige dunheid.

Dit gebrek van den verminderden Samenhing is de bron van vele lastige, flepende Ziekten. Onze Vaten, en de Ingewanden, voor een groot gedeelte uic Vaten beftaende, worden uit Vliezen gemaekt, die een' behoorlijken Samenhang en fterkte moeten hebben; maer als het Lichaem door het water overftroomd, en de Vezels in het zelfde geweekt worden, verliezen zij hunne kragt. Indien men de Blaes van een dier, reeds hard gedroogd, in warm wa^erlegt, wordt zij flap, en indien men voortgaet kan men dezelve in iet flijmigs veranderen. Het Water is het tegengeftelde Element van het vuer. Hippokrates P 4 ver-