Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE VOGTEN, $17.

ten gemeenlijk door eenige fcherpheid verzeld is, die de hette en aenprikkeling vergroot, hier door rakken de deelkens in een fterker beweging dan de Gezondheid vereischt. In dikke vogten bewegen zich de deelkens traeg; daer is weinig fcherpte bij, weinig hitte aenwezend. Hier uit volgt gemaklijk, in welke omftandigheden de inwendige beweging groot of klein is; groot te weten in dunne, klein in dikker vogten.

Maer wanneer men in den Gezonden ftaet de verfcheidenheid der vogten naergaet. Als men de Gal met het Speekzei, de Pis met het Zaed vergelijkt, die echter van het zelfde Bloed zijn afgefcheiden; als men de bijzondere afwijkingen van ieder vogt befchouwt, en hoe vele kwalen zij aenbrengen, zoude men bijkans moeten befluiten , dat 'er vele foorten dezer inwendige bewegingen zijn* en zij dit verbazend onderfcheid, die meenigvukiige Afwijkingen veroorzaken door een bijzonder vermogen om den ftaet der vogten te veranderen, 't Is waerlijk geenszins won . derlijk, dat zulke verfchelende vogten, van zulk een' onderfcheiden aert , bitter, zoet, fmakeloos, dunner, dikker, inwendige bewegingen hebben, die de vogten veranderen. Spijzen en Dranken, die wij gebruiken , zijn van een verfcheiden nature, en moeten onderfcheiden uitwerkingen aenbrengen. Zij houden in de vogten eenigszins hun aert, en veroorzakens Kk § als

Sluiten