Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5&? GEBREKEN DER BEWEGING

hette vermeerdert; het wezen zwelt; de oogen branden. Ja fomtijds ontfteekt de gtamfchap eene heete Koorts. .

Wanneer eenige drukking, eenig beletzei den ftroom der vogten gefluit heeft , maer deze weggenomen worden, krijgt het Bloed een fnelier beweging, even als het water, wanneer men een dam, waer het voorftaet, dooiiteekt. De Koorts kan fomtijds in Bloedrijke menfchen niet doorwerken , mier als men deze een Ader opent, baist de Koorts zoo geweldig meerdermalen uit, dat onkundigen 'er zich over ontzetten. Zoo ras de kramp, die de Vaten der Huid fluit, in de derdendaegfche Koortze weggaet, flroomende vogten met eene grooter fnélheid door de vaten en persfen het zweet alom ui'.

Verder bevindt men tusfen de deelen van het Lighaem eene Harmony. Het een lid dedt aen de beweging van het ander; tusfen de vaste deelen en vogten gaet de beweging als een Cirkel, des men naeuwlijks weet te zeggen, waer het eerfte punt der beweging is, wie de oorzaek, wie de uitwerking. De vog • ten, door de vaste deelen in beweging gebragt, prikkelen weder op hun beurt de vaste deelen, Zij wrij j ven, fchureu tegen eikanderen; hier door ontfhex grooter Hette, die de vogten uitzet, wijder ruimte doet beflaen; de deelen worden kleiner, fijner, en de vogten dunner Niets bevordert de verrotting meer

da»

Sluiten