Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï N Dfi VOGTEN, 523

teren, en de werkingen der Vaten herftellen, door hen een fterker beweging bijtezetten. Hoe veel moeite het kost zulke Ziekten, die uit eene verminderde beweging in trage, koude Lichamen ontftaen, te genezen , weten de Geneesheeren, die de Praktijk oefenen.

25 6*

Pe Natuer heeft de Vaten zoo gemaekt, dat zij de deelen, naer welken zij het Bloed voeren, met eene evenredige veelheid van Bloed voorzien. Alle de deelen hebben niet evenveel Bloeds noodig. Een deel heefc juist geen grooter veelheid noodig om dat het groot is. Kleine deelen vereifchen fomtijds rijker overvloed van vogten. De Nature heeft hier ook voor gezorgd in de beweging. Hoe vrijer een vogt naer zekere plaets ftroomt, hoe fterker de Beweging is. Door tegenftand vertraegt het in zijn loop. De Slagaders, die naer het Brein gaen, toonen een zeker blijk der voorzigtigheid van de Nature. De Kropflagader, cp de hoogte van het onderfte Kaekbeen gekomen, verdeelt zieh in twee evengroote takken, wier een, die zich langs het aengezicht verfpreidt, de buitenfte, de an-'er de binnenfte genaemd is. De binnenfte Kropflagader klimt naer den grond van het Bekkeneel, zonder takken te verfpreiden. Daer wijkt zij van haren eerften weg af, begeeft zich voorwaert, en gaet

ia

Sluiten