Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5P- Een afkookfel van gerst met het falpeter en de Arabifche gom.

De Rotachtige ziekten , als de rotkoorts, Hinkende zweren in den mond en de fcheurbuik, vorderen

i. Een aftrekfel van het mout, met fcheur. buiktegengaande fappen gemengd.

2e. Den koortsbast.

3e. Voedfels uit het plantenryt.

De Langdurige ziekten, die uit de overgebleven kwik in het ligchaam ontftaan , als de famentrekking der gewrichtsbanden, zinkingen en de beving der' fpieren, worden genezen , indien men de fcheurbuikwerende middelen paart,

i. Met laauwe baden, die zelf tot vyftigmaal toe herhaald moeten worden, (*).

2-*. Met

(*) Lieden, die in de Idrifcbe kwikzilvermynen arbeiden, worden zeer rasch door de kwyling aangetast; doch indien deze ontlasting van het fpeekfei niet begint, dan krygen zy dadelyk bevingen over het geheele ligchaam. De eenigfte hulpmiddelen, door welke men zoodanige lyders kan herftellen, zyn de baden, zweetdryvende en buikopenende middelen. Men vindt ook altoos op den bodem van baden, die* lang gebruikt zyn, bet levendige kwikzilver leggen. Zelfs wordt 'er verhaald, dat men levendige kwik gevonden zoude hebben in de baden van zoodanige ly. deren, die door bevingen, welke uit een al te fterk gebruik van zoutachtige kwikbereidfels ontftonden, gefolterd wierden. Wy zieu wyders, zegt de Heer

Mir*-

Sluiten