Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »33 )

Tf90fp> ƒ II

1 Oppasfer op 't Hoornvee. i-Visfchcr en Jaager.

2 Werkers in den Moesthuin. a in 's Landsdienst.

5 Huisbedicndens.

16 Ouden en Verminkten , die geen dienst meer doen.

50 Kinderen.

51 werken te veld.

Saamen 119 Koppen.

Jaarlijks Onderhoud,

Supütie voor de Slaaven, a 5 pre. ƒ 29 o-

Onderhoud voor de gebouwen, a li pre, 406:10

Idem voor de Muis èfprc. » 17:10 Idem de Regenbak, pro memoria ,

Idem de Huismeubelen a 15 pre. , * 45:—

Idem de Vaartuigen. . a 6 pre. . « 78:—

Idem de Gereedfchappen. . * 225:— Provifie voor* de Slaaven , beftaande in Tobak,

Pijpen, Bakeljauw en Haaring, k f 4 Per Kop. * 476:—

Voor Chirurgijns dienften a ƒ2 per Kop • • 238--

Tranfporteere f 4521;--

P 5 Jaar"

Sluiten