is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal geneeskundig handboek, voor den burger, en de bewooners ten platten lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

Verhandeling over de

dezelve door geblust word, dan bevat de wyn water. De wyn kleeft niet aan een riet of halm , die met olie beftreken is, doch het water wel. Als men in kokenden olyfölie zuiveren wyn giet, dan fpringt hy niet, maar wel als 'er water in is.

8. De natuurlyke gebreken van den wyn maken denzelven fchaadlyk genoeg, en zommige vermengingen van flegte wynen geven enen meer fchaadlyken drank, dan de boosaartigrte kunftenaryën. Indien men zig met zodanig tuig bedorven heeft, zo gebruike men buikzuiverende middelen, en men drinke een tyd lang enkel water, tot dat men genezen is.

9. Het bier word op even zo veelvuldige wyzen vervalscht, als de wyn; doch voornaamlyk met oogmerk om dronkenfchap en hitte te doen verwekken. Daartoe word de alzem, de laurierbladeren, de dolik, enz. gebruikt. Als men de werkingen van zulk een drank genezen wil, dan moet men dikwyls een theelepel vol falpeter en kreeftögen, tot gelyke delen gemengd, innemen , en water of gerflendrank drinken. Dit middel is ook goed tegen de gevolgen van verfche dampende bieren, die doorgaans branding en opwerping van de maag, kolyk, fnydende 'pis, en buikloop verwekken.

10. Dewyl de wyn en 't bier reeds op zig zeiven onnatuurtyke dranken zyn; dewyl veel natuurlyke gebreken dezelven fchaadlyk voor ons maken ; en dewyl de bedriegers nog fteeds daar op uit zyn , om ze voor ons te vergiftigen: zo is het in der daad gene onmatige voorzigtigheid, als de Geneesheren ons van deze mislyke dranken

af>