Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. *9

seraphine, ontroerd. Gy verbaasd my, wat valt 'er dan zo buitengewoon voor?

g e r c o u rt.

Dubois koomt het ons zeggen en ik geloof niet dat hy ons misleid.

seraphine.

Men denkt dikwils zich niet te misleiden

g er c ou rt.

Men denkt, men denkt: kunt gy my zeggen waar myn neefis? Hy heeft my naar myn kamer gebracht, ik ondernam hem een' kleine les te geeven voo? zyn gehouden gedrag in dit jaar; ik'zie hem van ongeduld kooken, hy hoord my niet; eindelyk ben ik gedwongen om myne vermaaning aftebreken. Ik dage dat hy in zyn kamer was, maar wy vonden alleen zyn knecht die in een' armftoel, by het vuur, voor zich en zyn heer gerust zat te flapen.

mevr: gercourt.

Niemand heeft hem hooren uitgaan.

seraphine.

Men word dikwils fchuldig geacht zonder het te zyn,

mevr: gercourt. Het verwonderd my niet dat gy het by deze gelegenheid voor hem opneemt, maar hy zal ons niet I misleiden, nicht, hy zal ons niet misleiden.

gercourt.

De kleine deugniet! maar vertrekken wy, I mochten onze nicht tot last weezen.

Sluiten