Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E 8 ]

En op dat niemand hier van eenige onkunde zoude kunnen voorwenden, ontbieden en verzoeken wVde Hoogstgeconftitueerde Magten in de refpeaive Gewes

den' 3LÏt Yer%h-VcCeren OfficiTren de2er S den dat zy deze Publicatie van ftonden aan doen afkondigen en aanplakken, ter plaatzen daar men zulks gewoon is: lastende en bevelende ons Commiué tot de

fnk!LVan/efen-e' de Fiscaals» Commifen-Generaal en al e andere Officieren dezer Landen, deze onze Fu-

ï£fa ,^bfVe,en.te a^eivo1^' ^ te doen ag ervolnSrVr?^Cedeer!?-de en doende P^cedeeren tegen de ïy^iïv&fS® ^ gunst, infcW IT^ldULgedaanc ter bovengemelde Vergadering in den Vryheid. 29' Pt' 1797' Het derde J^-derBataaffche C Was geparapheert)

ADs. PLOOS VAN AMSTEL^ vt. COnderftond )

Ter Ordonnantie van dezelve. CWas geteekend)

C L. VAN BEYMA.

Sluiten