Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de febres catarrhales. 2$

onderfcheiden) waarlyk eene geheels andere geneeswyze vereischten, dan die door beroemde Mannen, in meergemelde koortfen was voorgefchreven. — Immers de weelde, het zittend leven, de verflappende dranken, en wat niet al, oorzaken, daar na nog te melden, hadden in ons land, de gefteldheid der lighamen, langzamerhand verzwakt, het zenuwgeftel gevoelig gemaakt, de oorzaken der belette uitwaasfeming, te gelyk met de Febres Catarrhales vermeerderd; zy hadden den aart dier koortfen, als 't ware verbasterd, en de geneeswyze moest dus noodzaaklyk naar de verandering en verzwakking, welke de lighaamsgeftellen hadden ondergaan, gefchikt worden.

Loflyk waren daarom de pogingen' der Haarlemfche Maatfchappy, die in 't jaar 1770 voor de eerfte, en in 1772 voorde tweede maal, eene vraag voorbelde, over de oorzaken voorbehoeding en geneezing der ziekten, welke ■uit de natuurlyke gefteldheid van ons Vaderland voortvloeijen. — Loflyk zyn de pogingen, van den Geleerden van den bosgh , welke op die vraag G een

Sluiten