Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 J. P. MICHELL ANTWOORD

der Febres Catarrhales, groote fouten m 't bepalen der ziekte begaan: want, (omgeene perfoneele aanmerkingen te maken) kan men uit de befchouwina en vergelyking der berichten, van vericheidene Ar'zen, aan de Sociëteit medegedeeld, ligtelvk opmaken, dat de een eene koorts 'Febris Catarrhalis noemt, welke door een ander Febris Jiji immatoria, door anderen Rbeumaiwaï, en weder door de meesten Febris K"rmi/is oi Jutumnalis, bepaald wordt.

Zo lang men dus geere duidelyke en klaare befchryving, die in 't algemeen aangenomen wordt, geven kan, van de ziekten, welke in ons land waargenomen worden, zo zal men ook de ontftekings- gal- en rotziekten, met de Febres Catarrhales, en hare verfchillende complieatien verwarren • men zal gelegenheid geven, dat minder kundigen, de geneeswyze in deze ziekte met fucces gebruikt, in gene, ■welke zy denzelven naam toevoegen, doch waarin die zelfde geneeswyze met te pas komt, tot merklyk nadeel hunner lyderen bezigen. ~ Het is dus allernoodzaaklykst, dat men de ziekten, welke uit de gefleldheid van ons

Sluiten