Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxxfi VOORREED E.

der de tegenwoordige inwooners dezer Landen, en flae de getrouwheidgaede — met welke de eerften der goede zaeke aenkleefden, (p) in weerwil der onbillikheid met welke zij behandeld — der vervolging met welke zij gedrukt werden — en dan zal men hunne bevoegdheid , om in de voordeelen van eenen Staet - voor welks vrijheid hun bloed zo rijkelijk geplengd was, in welken zij fleeds als vrecdzaeme •en braeve ingezetenen geleefd hadden, te deelen, toeftemmen.

Men kan niet ontkennen dat verfcheidene Gewesten en Steden - in welke de Roomsch-Catholique Godsdienst de hcerfchende was , in de Unie zijn ontvangen; (_q~) en indien ook deze preuvc onvoldoende werdt geoordeelt,' wat dan zal men van die plechtige betuigingen zeggen op herhaelde reizen .— door bizondere Leden —door Gewesten — op herhaelde reizen ftaetsgewijze gedaen — dat alles Jirekte tot behoud van den Ouden Ca-tholiken Godsdienst Qr).

Hoe-

(p) P. Corn. Hooft. X. 429. (j) P. Paulus ii, 233-234 iii. 273-234. (*•) P. Bondam. Verz. van Stuk. i. d. 13. 72. po:

9. en

Sluiten