is toegevoegd aan uw favorieten.

Volledige verhandeling over de bereekening der lengte op zee.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 Van de Declinatie en regte opklimming

De Ster is nog beoosten den Meridiaan, en wy willen weeten hoe veel de Zon 'er bewesten is; dat is, hoe Iaat het naamiddag op die Plaats zal zyn; in dit geval rekent men de Zon en Ster ieder aan een byzonderen kant van den Meridiaan.

Dé Uurhoek der Ster is gelyk men weet de L EPB, waar van den boog EB de Maat is, deezen nu kunnen wy bereekenen, en bygevolg den boog EB vinden.

De regte opklimming der Zon y A, van die der Ster T A EB, afgetrokken zynde, laat over AEB voor het geen de Zon bewesten de Ster is.

Maar de Boog EB geeft te kennen hoe veel de Ster beoosten den Meridiaan is , derhalven deeze E B van AEB gefubtraheerd, geeft A E voor den afftand der Zon bewesten den Meridiaan, waar door gevolglyk de tyd bekend is.

Dog zo men de Zon in S, en de Ster in I ftelt, is de Ster bewesten den Meridiaan, de Zon rekend men altyd bewesten, dus beide aan denzelfden kant.

De Uurhoek der Ster is EP C, welke bereekend zynde, de boog EC bekend is.

De regte opklimming der Zon y A, van die der Ster y AC afgetrokken zynde, geeft AC voor het geen de Zon bewesten de Ster is, maar de Ster is de boog CE bewesten den Meridiaan, derhalven deeze EC by AC opgeteld, geeft ACE den Afftand dien de Zon bewesten den Meridiaan is.

OVER DE PROPORTIONAAL LOGARITHMEN.

Om de Tafel der Proportionaal Logarithmen te vervaardigen , heeft men uit de Logarithmus Tafels van alle

ge-