Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3S

offer van Jefus ; als het éenlg voorwerp vai hun vertrouwen; wijders op een'e ernstige waare wedergeboorte en nieuwigheid des leevens; ten vierden, beijverden zij zich, om onbefmet te blijven van wereldfche pracht en grootheid , met ver., mijding van allen twist, ftrijd eii fecterije ; zij keurden , ten vijfden, af den Kinderdoop, het Eedzweeren, en het Oorlog voeren ; en voortt ftelden zij zich de betragting voor van nedrigheid, onbekendheid inde wereld, weerloosheid .teffens rnet een ftandvastig aankleeven aan de zaak des Heeren,met opzetting van alles, tot den laatften blocddroppel toe, voor zijne ecre en waarheid GO* Dit weinige geeft eenig denkbeeld van het oorfprcnglijk gevoelen en hoofddoel dier welmeenende Christlijke Gezindte, welke 3 ook in dien tijd, niettegenlraande allen tegenfpoed, welhaast tot veele duizenden zich uitbreidde, yoornaamlijk in de Nederlanden > doch ook in

ver-

(i) Mcnno Simons Fundament der Christl. leere \ zie

Schagen, bladz 31,

Sluiten