Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER I. CHR0N. XVI. VS. 29, 29

(leid, om, voor onze verbrande kerk, onze verwoeste Pastoorie, een ander Gods-, een ander woonhuis te herwinnen ; gij hebt daarin aangehouden, fchoon u, desaangaande, onaangenaame ontmoetingen voorkwamen. Hebt dank o Broeders! voor deeze uwe werkzaamheid, ten bloei en voordeele van deeze Gemeente betragt; hebt dank voor de regelmaatige fchikking, die gij in dit, en het daar aan verbonden, huis, in agt genomen hebt, of nog neemen zult. Uw ijver, uwe getrouwheid in deezen, blijve niet onbeloond; neen; deAlzegenaar vergelde u daar voor: Hij fchenke u gezonde en vergenoegde dagen; maake uwe eerlijke onderneemingen voorfpoedig; en doe zijne voetitappen alzins van vettigheden over u druipen: Hij ftelle u tot fteunpilaaren van deeze plaatze, deeze Gemeente; doe u in dezelven groeijen, als de Cederen op den Libanon: en maake u, in alle goede werken, vrugtbaar; ja Hij doe u, na hier zijnen wil volbragt te hebben, de zaligheid, door Jezus Christus geopend, beërven, en in dezelve volvrolijkweezen; zonder einde!

Eerwaardige Amptgenooten ! Mededienaaren in 's Heeren geestlijk akkerwerk! 't is onze taak, zo hier als elders, Gods woord te verkon-

Sluiten