is toegevoegd aan uw favorieten.

De geordende en gelukkige huishouding, aangeweezen [...] in agt zeedenkundige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OMTRENT HUNNE HEEREN OF MEESTERS. 2IQ

brengen hebben als voor de oogen van God, gemoedelijk , uit confcientie, om dat zij weeten , en zig fteeds herinneren moeten, dat God, die hen tot dienstbaarheid geroepen heeft, zulks van hunne handen eischt; zo dat, al was 'er geen andere reeden, als Gods wil in Christus Jefus over hen, en dat zij zig daarin ook als goede Dienstknegten Gods zig zullen gedraagen , zij alle gedienftige gehoorzaamheid hebben te bewijzen aan de geenen, die over hen gefteld zijn. Wilt gij Dienftelingen , weederom een Schriftuurlijk voorbeeld? denkt aan Abrahams braaven en godvrugtigen Dienstknegt Eliezer, Die deê in Gods vreeze al wat zijne hand vond om te doen, bad God 'erover om zeegen, en dankte den Heere, wanneer die zijn doen wèl gelukken deê. Jacob in zijne jeugd, J of eph en anderen gedroegen zig op gelijke wijze, gelijk gij weet, in hunnen ftaat van dienstbaarheid.

II.

Tot hiertoe fpraaken wij van den pligt der Dienstknegten op zigzelven, en hoe zij zig daarvan te kwijten hebben. Om hen nu tot gemoedelijke betrachting daarvan optewekken, zo gaat de Apostel, en wij met Hem, dit voorftel naader aandringen met een herinnering zo

van