is toegevoegd aan uw favorieten.

De geordende en gelukkige huishouding, aangeweezen [...] in agt zeedenkundige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 DE PLIGT DER DIENSTELINGEN

van het goede, als van het kwaad, 't welk een ieder, na dat hij zig gedraagt, van den rechtvaardigen Opperheer van allen te wagten heeft.

VS: 24, 25.

De belofte van het goede, aan het goede gedrag verhecht, laat Hij vooraf gaan: weelende , zegt Hij, dat gij yan den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenisje; want gij diendt den Heere Christus.

Loon verzoet den arbeid, houdt het gemeene zegswoord, maar 'er is geen loon, die bij Gods vergelding kan vergeleeken worden. Hij is een liefderijk belooner, een getrouwe en milde geever, allermildaadigst in 't vergelden. Hij maakt door zijn voorzienig beftel, dat zulke goede en getrouwe Dienstknegten en Dienstmaagden al doorgaans en dikwiis veel goeds weedervaart in dit leeven. Zij worden geacht en bemind in het huis waarin zij dienen, en genieten daarin alle gerieflijkheeden en genoeglijkheeden. God zorgt, gelijk Hij voor den getrouwen Mordechai desde , dat zij niet vergeeten worden , al zou Hij vreemden verwekken, die hun goed doen. Hij doet alles onder hunne handen welgelukken, om hunnen goeden naam en achting te vermeerderen; en worden zij, gelijk al niet zelden gefchied, zo gezeegend , dat zij naderhand zig ook konnen laaten dienen, gelijk

zij