is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd [...] tot de kennis der Fransche taale opteleiden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerfte foort van vervoeging, enz.

N°. 64.

Indien wij het ongeluk hadden om 1 te verzuijrnen de befchouwing 2 van de werken 3 Gods, zouden wij blijven 4 onkundig 5 omtrent 6 or.ze pligten; met er tijd zouden wij ons gewennen 7 zo ferk 8 om 9 de werken Gods te zien, dat io zij 11 niet meer onze harten zouden aandoen 12 en /« /e-, g«7<fo/ 13 onze pogen zouden alleenlijk 14 «. hecht ij blijven 0/ 16 veele 17 beuzelachtige 18 en ijdele daaden der menfchen; wij zouden alsdan verzuimen veele belangrijke 19 zaaken, en wij zouden ons op den hals haaien 20 het misnoegen 21 Gods. De geheele 22 Natuur verkondigt 23 ons, verkondigde ons, heeft ons verkondigd, en zal ons verkondigen de almagi 24 des Scheppers, 'en 'nodigt 25 pns, nodigde ons, zal ons nodigen, en zou ons nodigen tot 26 de diepfte erkentenis 27.

1 de.

2 ccntemplation ƒ.

3 oeuvre/.

4 rester.

5 ignorant, ó touchant.

7 accoutumer.

8 li fort. &a.

10 que.

11 elles.

12 toucher.

13 au contraire.

14 uniquement.

15 fixé.

16 fur.

17 pluiieurs.

18 frivole.

19 important.

20 attirer.

21 rnécontentemem m.

2 2 IQUt.

23 annoncer.

24 toute puisfance/.

25 inviter.

26 a.

27 reconnoislance/.

VUL REGEL.

Qver de geregelde- Werkwoorden van de tweede vervoeging, in de onbepaalde wijze uitgaande op ir.

De geregelde werkwoorden van de tweede vervoeging worden in vier foorten verdeeld.

O 5