is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollandsche pleit-zaal, of Magazyn van singuliere processen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k E G I S T È R.

fntendit. Na voorgaande Defaulte. pag. 345. idem. Wat daarop volgt, tegen een'Gedaagden in Cas Crimineel, wanneer hy aanhoudend Defaillant, en Contumax blyft. . . 353.

Judicature, rakende Hooge, Middelbare en Lage Ambachts Heerlykheden, in Holland eh WestVriesland, . '. 394,

K.

TToop en Verkoop.. Wat 'er ten opzigte daarvan door Jonge Practizyns te obferveren zy. 48.

Koop, (Conventie van) wat 'er aangaande het eerfte Articul rakende eene zodanige Conventie :n het byzonder aan te merken is, ■ . . 49,

Idem. Welke Obfervatien voornamelyk verdienen, eene finguliere Reflexie, ten aanzien van het tweede articul eener Conventie van Koop. 5*.

Idem. Hoedanige perfonen het by wetten ongeoorloofd is te contracteren, in Conventie van Koop en Verkoop. . . . . . 52.

Idem, Deszelfs derde articul. . . 54.

Koop, Cons;epermiteerde) wat deswegens de byzon» dereatentie van den Rechter tneriteert. 58 en 59.

Koop, (Conventie van) Inhoud van derzelver vierde Articul, en hoedaniee Obfervatien en onderFf zoe