is toegevoegd aan uw favorieten.

Gevallen van Lord Eduard Bomston, in Italien. Een zedelyke roman in brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 418 )

VIER -EN- VEERTIGSTE BRIEF. Laura aan Bomston.

Romen.

VVTaarom edele Bomston , heeft niet ïtl uwe plaats één der heiligen of onzichtbaare hemelfche-geesten, my van den dood kunnen redden, op dat ik deze, ondereen willekeurig aangenomen beeldtenis , de tol myner oprechte dankbaarheid, zuiver, en door geene lighaamelyke hartstochten ontweid , had mogen betaalen ? Wat ben ik ongelukkig, dat ik in hem die my van den dood, gelyk te vooren van het verderf redde, de fchoonfte man moest vinden, die ooit één van myn geflacht betoverd heeft! want de. wyl ik hem als myn befchermengel moet aanbidden, moet ik hem noodwendig ook beminnen. Maar