is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van Ferdinand Cortes, aan keizer Karel V, wegens de verovering van Mexico

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van F. CORTES. 171

met fteenen van allerhande grootte, daar zy mede vegten.

Deze Stad mag vyf of zes duizend Inwooners bevatten. De gehugten, rondom dezelve liggende, en daar van afhangende, mogen ook zo veel bevatten; de omtrek van de Stad is zeer aanmerklyk, omdat 'er veele groote tuinen in zyn.

LIL Na drie dagen rustens, trok ik van Guacachula naar Izzucan, dat vier uuren verder ligt, dewyl ik vernam dat de Iridiaawmvan Culua deze Stad, en den omliggenden oord, welker Cazique hen genegen, en een bloedverwant van montezuma was, bezet hielden. Ik was van meer dan honderd en twintig duizend Indiaanen vergezeld, toen wy ten tien uuren voor Izzucan aankwamen, welke plaats wy van de Inwooneren geheel verlaten vonden,

Omtrent vyf of zes duizend dappere IndU aanen, hadden den moed om dezelve te verdedigen, dog zy lieten dit voornemen fchielyk varen, zodra wy Spanjaarden, die den voortogt hadden, ons meester gemaakt hadden van eene pas om de Stad te naderen. Wy dreven hen van den eenen oord deiStad naar den anderen, en bragten hen zodanig in 't nauw, dat wy een gedeelte noodzaakten zig van de muuren neder te Horten in den vloed, die de Stad omringt. Zy hadden de bruggen weggenomen, en hier dooi wierden wy opgehouden; maar naderhand vervolgden wy hen anderhalf uur lang, er ik denk, dat 'er weinigen het leven hebben afgebragt.

Toer

Cortes trekt naar Izzucan.