Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 513

dapper af, en bleef rusteloos werkzaam, om alle gemaakte bresfen terftond te herftellen en geduurig nieuwe gevaarten op te richten, om de belegeraars te ontrusten. Hier mede bezig ftak 'er een ge-, weldige wind op, die hunne gevaarten om ver wierp, maar tevens den bekwaamen Bevelhebber, die geene gelegenheid ongebruikt liet, deed denken, om de houtene ftormtuigen der belegeraars met het zekerfte uitzicht op een goed gevolg in brand te fteken. Gelijktijdig eenen uitval uit drie poorten doende, wierpen zijne krijgsknechten vuur in de Romeinfche werken, het geen, door den wind aangeblazen en voordgejaagd, alle hunne ftormgevaarten in volle vlam zettede, en het ganfche leger met rook en asch en vonken vulde. De Romeinen weerden zich dapper, maar vruchtloos, om het vuur te blusfchen en de vijanden terug te drijven: hunne pijlen, in het wild gefchooten, troffen niet, of maakten, door den tegenwind vertraagd, flechts ligte wonden, terwijl die hunner aanvalleren gewis en vreeslijk raakten, (i)

Hi-

(1) Polyb. L. I. c. 48. V. DEEL. Kk

IV.

BOKS I.

soofdst.

f. voor C.

249 :. vau R.

•503.

Sluiten