Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISRAËLIETEN. 341 ëèli', blikfemftraal uit de wolk, die het hei- Salomo. ligdom bedekte. Rondom en in den nieuw- 1. boek. gewyden tempel verfcbeen een heerlyk glans- i**^ryk licht (*), tot een zinnebeeld der te- 00FDS ' genwoordigheid van Jehova ; zodat geen priester onderftond daar binnen te treeden.

Verwondering en eerbied vervulde de aanfchouwers. Het tooneel, zo grootheerlyk het was, had nogthans niet het verfchrikkelyke der vertooning op' den berg Sinaï. De vreugde van het tegenwoordige feest werd 'ei- alleen plegtiger en eerbiediger door. Op de aarde nedergevallen, eerbiedigde de gemeente Israël de heerlykheid des Heeren.' Zulk eene vertegenwoordiging der Godheid was 'er nooit gezien geweest federt den dag, waarop de wet gegeeven werd. Maar 't was den God van Israël waardig, dit, door deeze natie hem gewyde gebouw, op eene éven zo ftefk in de Oogen vallende wyze met zyne tegenwoordigheid te vereeren, en in bezit te neemen, als eertyds by de inwying van de heilige tent gefchied was. Daarënboven , naardien de indrukfêlen van dit tooneel by den berg Sinaï, zelfs door de lengte van tyd, veel van haare kragt verlooren hadden, was misfehien niets zo bekwaam', om dezelve te, vernieuwen , en de gemeente tot hét verheerlyken van God op te wekken , als deeze wel gedaantelooze, maar egter zinnelyke vertegenwoordiging der Godheid in dep tempel ^'elke eerst zo aanftonds door de heerlykheid

des

C) ,, De heerlykheid des Heeren vervulde het huis", Y 3

Sluiten