Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 OVER DE OUDE, EN NIEUWE,

tal der aanhanglingen van Thrafybulus (tot redding van de Stad Athenen , en verdrijving der dertig tirannen) niet zoo fterk aan , als hij wel verwagt had. Want reeds in die tijden jpraken de goeden fterker voor de Vrijheid, dan zij daarvoor vogten. "

Volgends de redenen, en gefprekken , welke ■ men in alle gezelfchappen , over Vrijheid, en Vaderlandsliefde , hoort , zou men ■ befluiten, dat geen volk op de aarde vrijer en onafha.nglijker was, dan de Hollanders: en nogtans leert de ondervinding, dat zij zeer verre zijn van vrij en cnafhangüjk te zijn. Want beurtlings liaan zij onder Engelfchen, of Franfchen , of Pruisfifchen invloed, en worden door deze Mogendheden geregeerd, zoodanig, dat men met waarheid zeggen kan, en. helaas! zeggen moet, dat zij hunne Staatkundige onafhanglijkheid geheel verlooren hebben. De reden daarvan is het zedenbederf , welk de natuurlijke, en godlijke, order der dingen omkeert, en in plaats, van rechtvaardigheid, en deugd,eigenliefde, en eigenbelang, laat regeeren. Dat beginzel , welk de natuur in den mensch tot heerfchappij gelegd heeft, het vernuft, heerscht niet in Holland , maar is aldaar in dienst van de eigenliefde, en het eigenbelang, en heeft, in xoo verre, aanzien en gezag , als het voordeel aanbrengt,.en de wegen, en middelen, daartoe, aanwijst. ° Dit is min of meer het geval, in alle andere landen van Ruropa , .en met alle menfchen ,

Sluiten