is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurlyke historie of Uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen [...]. Derde deels, vierde stuk. De mynstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■m.

Afdbei

■ IV.'

HooïDStük.

Gisfii gen da: oratre»

34 Kryitallin vas

derhalve nog duifter. Aardachtigeuof Me-, •„llyne Stoften komen in derzelver famejftel w niet. Veelen houden ze voor een Alkalyn Zout én het is ontwyfelbaar, dat haare gia weinig van Ö« Kalkzout verfchille; maar de meefte zwaang heid is, over den aart van het^ Zuur door welk dit Alkali getemperd wordt , om het c maaken tot een Onzydig Zout. Fott ^> dat het een Vitriooliich Zuur zy , doch ae Heer Baron acht zulks door deszelfs Proeven niet beweezen, en toont aan, dat men het Sal Sedatimm uit de Borax bekomen kan,.zonder het gebruik van eenig Zuur (v). - Schoon* vastftelt, dat haar grondflag met het Alkah uit Zee - Zout o vereenkome, beweert wederom

verfchillende zy, en van eene Zeepachtige

, EToUudTt}niet veel kunnen afhangen van een « weezentlyk vevfchil in de oirfprong en volte: , 'menheid van dit Zout? Bokrhaave zegt,dat het niet zuur is noch Loogachtig, geevende door Deftillatie Mouter Water en Glas , dat 'men wederom kan fmeltenin.Water(*> Door 't allerfterkfte Vuur kreeg hy 'er % allern?^

(O Mem.deMatk&dePhjs,Tom.ï. (iv) Stechh. Verhand. 1756. p. i"U (x) Chtm, ■ Völ. I. p.ïaS-