Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Afdeel.

XI. Hoofdstuk.

De Bamfteen-Oüe.

£22 De Barnsteen en

Zuur; gelyk uit de Proefneemingen van den Heer Monro(j) blykt; doch zou het niet door vermenging veranderd kunnen zyn ? Gezuiverd maakt het driehoekig Prismatieke Kryftallen , aan de enden als fchuins afgefneeden. Door den kundigen Baker zyn de Configuratiën van dit Zout zeer fraayin Plaat vertoond (z).

Wat de Barnfteen-Olie aangaat, deeze, van eenige Aardachtige of Loogzoutige Stoffen yerfcheide maaien overgehaald, wordt zo' helder als Water, met een zeer aangenaamen Kruiderigen Reuk. Zy vereenigt zig gém'akkelyk met gedeftilleerde Oliën van Plantgewasfen, als ook met Natuurlyke Balfems ; verhit zig geweldig met den rookenden Salpeter- Geest, en wordt na de vermenging tot een Harst, welke naar Muskus ruikt : met Loogzouten kan menze ook, door langwryven , tot een Zeepachtige Stoffe brengen, en zy wordt door Vitriool-Olie opgelost: maar zy vereenigt zig niet met den allerzuiverften Wyngeest, Alcohol genaamd , dat een aan. merkelyk verfchil van de Oliën der Planten, aanduidt. Hier uit willen veelen befluiten, dat deeze Olie nader met de Steen - Olie en Naphtha : - • .:.>"■•' over-

(y) Fhü. TrtnfaB. Vol. LVII. p. 479. (2) Nuttig Gebruik van 't Mikroskoop. Amfterd. 1756. PI. V« bladz. i4i.

Sluiten