Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DESZELFS VERSCHllLEr^DfJEDEN. .293

overeenkomftig, en dus van een Mineraalen oirfprong zy. Zy vermengt zig, ondertusfchen , zeer gemakkelyk en volmaakt met de Terbenthyn-Olie; 't welk ook een groote51 overeenftemming aanwyst. En, dewyl men in de Kaspifche Zee, alwaar de Steen.Olie zo overvloedig is, dat zy die Zee dikwils verfcheide Mylen bedekt, geen Barnfteen vindt, en dezelve in tegendeel zo overvloedig is op plaatfen waar dergelyke Olie niet voorkomt, is gezegde Oirfprong nog zeer twyfelbaar. Hier by komt dat de Barnfteen zig door zyne Kleur en helderheid zo zeer van alle de Bitumineuze Stoffen onderfcheidt.

Behalve tot Vernisfen wordt de Barnfteen,* r_ als bekend is, ook gebruikt tot veelerley Werkftukken , zo in 't klein als in 't groot. De Oofterfche Volkeren , Chineezen, Japoneezen, zyn ongemeen verzot op den helderen geelen Barnfteen , dien zy boven Goud en Juweelen fchatten, tot Hoofd- en Armfieraaden. Zo brengt de zeldzaamheid een ding in waarde, dat, ter plaatfe daar men 't overvloedig heeft, weinig geacht wordt, in Europa , echter, worden Kandelaars, Rottingknoppen en Meshechten van Barnfteen ook geenszins verfmaad; hoewel men met Snuisteryën van dien aart, in 't byzonder Barnfteenen Kraaien , zo veel Diet op heeft als weleer. Door famenftelling maakt men 'er keurlyke

HL Dr*u IV. Siuk. kist'

Ut

XI Hoorouk.

ebruik.

Sluiten