is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving van Guiana, en een bericht van de rivieren en plantagien Berbice, Essequebe en Demerary. In brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C # )

Verre in "t land wonende Indianen, in vieren verdeeld , en geregen aen draden, om te beter gedroogd te kunnen worden: Uit hoofde der grootte van deze vierendeelen, gis ik, dat zy zoo groot zal zyn, als een gemeene Appel. Haer inwendige zelfftandigheid is van een foortgelykezamenweefzel, als dat van de Oost-Indifche Muskaetnoot, maer zy is donkerder bruin van couleur. Haer fmaek is heet en fpecery-achtig, en zy wordt door de Indianen algemeen gebruikt als een geneesmiddel in de loop, zynde een weinig zamentrekkend. Haer goede uitwerking in deze ziekte, voor welke de Indianen, uit hoofde van den aert van hun gewoon voedfel,byzonderlyk bloot ftaen, heeft velen der Hollandfche bewoneren deze Indiaenfche gewoonte doen naervolgen.

De Americaenfche Gum Animae is het voortbrengzel eenes booms, die omtrent veertig voeten hoogte , en naby zyn top maer weinig takken heeft. Deszelfs bladen zyn klein, donkergroen, en langwerpig rond. Het buitenfte fchilletje van den bast is donker, en deszelfs binneufte zelfftandigheid roodachtig-bruin. De Gom zypelt uit de ïnfnydingen, welke in den bast gemaekt worden. Zy is geelachtig wit en harstachtig, heeft een lieffelyken geurigen reuk , zweemende naer dien van Storax, en een heetenaengenamen fmaek. De Indianen kaeuwen ze voor pynen in de maeg en E 3 win-