is toegevoegd aan uw favorieten.

De hemel op aarde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op AARDE. 435

vinden , wat gij dan in flaat waart te doen.

Aan dat geloof, aan dié overtuiging, zijn alle die ongedachte , heilzaame veranderingen toe te fchrijven , welke de Predikant Siegmund in zijne Gemeente bewerkt heeft. Bij zijne Intrede vond 'hij dezelven in eenen allerbeklaagenswaardigllen toeltand ; de ligchaamen van de Leden zijner Gemeente waren met fchurft, hunne zielen met bijgeloof en onkunde befmet , en hunne goederen met fchulden bezwaard. Menfchelijke ellende had zich daar eenen throon gefticht.

Met diep medelijden was hij over den toeltand zijner Gemeente aangedaan , betreurde denzelven , maar gevoelde ook fchielijfc opwekking, om op middelen tot redding te denkeh ; — vol van vertrouwen op de gefchiktheid dier middelen, maakte hij van dezelve gebruik , en wierd door de beste gevolgen verblijd.

Toen hij hun vroeg, waar van daan hun fchurft kwam ? vernam hij van hun, dat het water, het welk zij dronken , daar van de oorzaak was. Het water liet hij daarop door eenen Scheikundigen onderzoeken , die hetzelve zeer drinkbaar en Ee ss g*