is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerk van genees- en heelkundige stoffen, bestaande in een verzameling van kleine stukjes, brieven, of verhandelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i«8 GENEES en HEELKUNDIGE

ne gedooke wonde een weinig uitgedort vogt, digt bij zenuwen , peefen, cf peesagtige deelen gelegen, als het door den tijd is fcherp en knaagend geworden, door die deelen te prikkelen en te knaagen, hevige pijn, zwelling, Inflammatie, veretcering, verderving van hec vetvlies, met al derzelver gevolgen , kan veroorzaaken, alle welke uitwerkfels geen hemelsbreedte verfchiïlen van die geenen, welke de Eeltzweeren, Antrac s, Vijc, en foortgelijken, fomtijds voortbrengen. Maar dat het gebrek van uw Zuder een waare verouderde Zenuwkwetfmg zoude geweed zijn, blijfc tot nog toe bij mij onbegrijpelijk; en folliciteer dus uwe Geleerdheid om onderrigting.

Mijn aangevoegde Wiek. en geordineerde Pap, fcheen u toe en kwam u voor lang genoeg gebruikt te zijn, om de doordringing en verzakking van Etter, enz. voor te koomen. Ik betuig u dit niec te verdaan, en kan 'er dus niec op ancwoorden. Ik trage nooit mee hec aanleggen van Pappen verzakking van doffe voortekoomen, maar erken dezelve in daac om zulks te veroorzaaken.

Gij hebt onderzoek gedaan, of ik tan geen infnijding gefprooken heb: dot ien ik nooic gewoon, zoo lang ik daar toe geen varte Indicatie heb.

Ik zoude gezegd hebben, dat 'er na geen Etter te verlangen was, en hoe minder die bij dit Toeval kwam, hoe bet beter zoude zijn: dat weet ik niet,

en