Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEURTGEZANGEN.

EEN ANDER.

Hem, die zyn dochter tracht te paaren

Aan eenen Offert, ftyf en ftram, Van wien de liefde al lange jaaren,

Voor eeuwig, plechtig affcheid nam, Is 't nuttig dat hy word' bedroogen , Op dat hy zie uit betere oogen.

Eer nog zyn kroost leeve in verdriet. Geen liefde is deugdlyk welke uit achting niet gefchiet.

DE NOTARIS.

Schoon ik my zelv' niet hoog wil roemen, Durf ik me, in kennis der praélyk,

Met recht wel een' Profesfor noemen. Geen pradlicyn is my gelyk;

En of myn klerken my geryven.

Met op elk blad niet veel te fchryven, 't Voegt me altyd niet zulks na te gaan. 'k Schryf: Quod Attestor, en daar is 't mede afgedaan.

EEN

Sluiten