Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 OLIMPIA,

Antigonus. 'k Betrouw me op uw belang; 'k durf me op uw woord verlaaten: (band Doch op de vriendfehap 't meest, die door haar* fterken V Ireeft met my veréénd Maar 'k eisch een onderpand, Waardoor gy heden my die vriendfehap klaar kunttoonen. Slaa myn verzoek niet af.

Cassander.

Die twyfling kan my hoonen. Heb ik iets in myn magt, waarnaar uw hart verlangt? Eisch vryj'k zal zorgen datgy'tftraksvanmyontfangt.

Antigonus. Gy zult my mooglyk uw verwondring niet verbergen, Als ik zo klein een gift durf van uw vriendfehap vergen, 't Is een Slavin.

Cassander. Wat vreugd dat ik u dienen kan! !k Stel ze allen in uw hand: verkies. Antigonus, Casfander fterk in de oogen ziende.

Vergun my dan Een vreemde Dochter, die uw Vader, na het woeden In Babel, met zich nam, en federt op deed voeden. Zy komt u toe; ik hoop dat ge, om de heldendaên, Door my voor u verricht, dien prys my af zult flaan, Uw Vader, zegt men, had befloten haar te flagten. 'k Zal zorgen dat myn Hof haar eeren zal en achten. Zy heet.... Olimpia.

Cassander. Olimpia!

Ter zyde.

„ Wat fmart! Antigonus.

A Ja.

Cassander, ter zyde. Hoe onvoorziens doorgrieft hy my het hart!

Je.

Sluiten