is toegevoegd aan uw favorieten.

Belofte maakt schuld, of Wat doet de liefde niet. Blijspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELOFTE MAAKT SCHULD. 07

(-Zagt.) Als ik eerst uwe twee millioenen magtig ben.

JULIE.

Nu — dat is goed — want anders zoude ik liever niet getrouwd zijn.

DE GRAAF VAN ROSENHAIJN.

En waarom niet ?

JULIE.

Wijl mijn Papa mij niets ten huwelijk geeft. — Wanneer hij derft , zal ik alles krijgen, wat 'er nog overig blijft.

DE GRAAF VAN ROSENHAIJN.

Ei neen — dat kan niet zijn. Hij heeft

mijn Vader immers beloofd ■

JULIE.

Wat helpen alle beloften, wanneer 'er niets is om te geeven ! Mijne Tante — maar gij moet u

niets laaten ontvallen mijne Tante heeft mij

gezegd, en wel nog dezen morgen, dat mijn Va» der , bij zijn laatfte gczandfchap, alles ingebrokt heeft ; dat hij zelfs de juweelen mijner Moeder reeds verzet heeft, en dus zeer blijde is , dat een van u drie mij trouwen zal, ten einde ik hem hier door nu en dan eens wat kan bijzetten.

DE GRAAF VAN ROSENHAIJN , Zagt.

Is het met de boeken zo gelegen ? ... Ei ...

ei ! ... Doch, wie weet . i . Maar neen

zij is te dom, om mij te kunnen misleiden.

Neen . . . neen — hier moet ik een meesterlijke zet doen en retireeren. (Luid.) Ik dank u Freule voor uwe openhartige bekentenis! Dan, om u op G eene