Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 HET SCHOOL DER ZEDEN, Die driemaal reeds vergeefsch u wachtte, is als ontzind. Mynheer, kan 't van uw hart om dus met haar te leeven ?

belton, hem eenige bankbriefjes geevende. Neem deeze briefjes.

jonathan, verheugd, de briefjes aannemende.

"Zal ik die aan Johnfon geeven,

Voor 't meisje.. ?

belton.

Neen: 't is voor het handfchrift van Dulin. Verwisfel dat; gy moet daartoe by Hastings zyn. Jonathan, Je briefjes inziende, met verwondering. Vy f honderd guinies! naar ik merk, zal 't voor de fchulden Van jonker Karei zyn.

b e l t o n.

Ik heb dit moeten dulden, Of had iets ergers nog te vreezen.

jonathan.

Op myne eer, Gy zyt teryklyk met uw geld. Uw zoon, Mynheer, Doet u, op zulk een wyz', zyn grappen duur betaalen; Dulin valt mild; maar weet waar hy 't van daan kan haale».

belton.

Weet gy ook of myn vrouw in huis is ?

jonathan, ter zyde, en verwonderd.

Hoe! zyn vrouw ? Dat's nieuwe munt, die in myn beurs niet klinken zou. Wat zou ik doen kwam weêr die oude liefde boven ? Die zou my ras van 't ampt van gunsteling berooven;

Ik

Sluiten