Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

Dit kon Dwinglandij bewerken:

Tirannij floeg HEM ter neêr;

Gij grijpt naar uw blank geweer, Om den Trotschaart te beperken.

Dus is 't met zijn woeden uit.

Dus, zijn heerfchappij gefluit; Dus zal, in uw grijze wallen, Saabs, noch Houtens hoofd meer vallen; 00

Dus roept vrijheid overluid:

Tref-

A 4

„ Wilt dat helsch gefchrifi (V) verfcheuren, „ Burgers! daar de Oranje-vorst „ U weleer aan boeijen dorst,

„ Om uw' raadzaal te doen treuren. Gij verfcheurt dat fchrift terflond; Werpt de narden weg, in 't rond;

En, voor uw gefchonden rechten,

Zien wij u heldhaftig vechten, Op uw' vi ijën Eemlands grond.

Sluiten