is toegevoegd aan uw favorieten.

Recht van opvolging der hooggeb. vrouwe Sophia Carolina Florentina, douairiere gravin van Rechteren [...] Almelo [...] verhandeld in een duplyk van dezelve [...] tegen de [...] graaven van Rechteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 84 )

Succesfie, die by Testators kinderen zou plaats heb-1 ben niet wordt bepaald, maar wel was die in het voorafgaande bepaald; gelyk mede de maniere van de Succesfie der verdere nakomelingen : by gevolg ]ydt het geen twyffel, dat de Testator zich alhier daar toe gedraagt, en het reeds voorafgezegde herhaalt.

377. En hier toe dienc ook, dat wy boven (art. 291 &c) aanmerkten, dat in het begin deezer Re. capitulatie alleen van Inftitutie en Subftitutie in bet manlyk oir &C. gefproken wordt: terwyl echter de maniere van Succesfie, die door deeze Inftitutie en Subftitutie omtrent dit manlyk oir bepaald is, zon* der het daar voorafgaande niet verftaanbaar is; zo dat derhalven het gewag der Inftitutie en Subftitutie daar toe Relatyf en geen ander is, dan in het voorafgaande Speciaal was gemeld.

378. Het wyder gevolg hier van is, dat het ook zelfs ten eenen uitkomt, of de woorden voornoemde maniere van Succesfie Relatyf zouden zyn tot de woorden Inftitutie en Subftitutie, in bet manlyk oir £?c. in het begin der Recapitulatie gemeld, dan onmiddelyk Relatyf tot het verder voorafgaande: dewyl die woorden Inftitutie en Subftitutie insgelyks tot het voorafgaande Relatyf zyn.

379. Het fchynt echter geen flot nog val te hebben, indien men de woorden de voornoemde maniere van Su:cesfie niet tot het verder voorafgaande in het Testament, maar tot de woorden in het begin der Recapitulatie zou willen te huis brengen, dat is, tot de woorden Inftitutie of Subftitutie in bet manlyk oir van de Familie van Rechteren, of, by Defect van manlyk oir in de oudfte Branche, tot het aldaar gemelde buwlyk eener dochter van de oudfte Branche met een zoon der andere Branches.

380. Want Inftitutie en Su'ftitutie in het manlyk oir &c. is geen maniere van Succesfie , maar door de voorz. Inftitutie en Subftitutie wordt de maniere van Succesfie voorgefchrceven; noch ook is het onder

Con-