is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de natuurlyke opvoeding of Robinson Crusoë, geschikt ten dienste der jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 99 )

Thans waren foup, aardappelen en gebraad klaar. Geene lepels hebbende, goot robinson twee deelen foup in twee andere potten, om daar uit te drinken. Maar vrydag kon volfïrekt niet overgehaald worden, om eene portie te neemen, dewyl hy de foup voor een' betoveruen drank hield; en hy y&de, toen hy robinson den pot zag naar den mond brengen en den betoverde foup uitdrinken. Maar van het gebraad en van de aardappelen at hy ook met veel fmaak.

Dat het nuttigen van warme en voedzaame fpyzen onzen robinson uittermate verkwikte, kunt gylieden u gemakkelyk verbeelden. Hy vergat daardoor alle de doorgeftaane moeiten en cienden der verloopen kommerlyke jaa.ei , hy vergat, dat hy nog op zyn eiland was, en dacht in ee - ander land, ja midden in Europa te zyn. Dus weet degoedertierene Voorzienigheid de wonden van ons hart, die zy tot ons eigen welzy.n floeg, en die wy in het gevoel der fmart voor ongeneeslyk hielden, veeltyds in een enkel oogenblik weder te geneezen door den balfem van onverwachte geneugten! Voor het overige zal het, denk ik, niet noodig zyn u te zeggen, dat r o b i n s o n , by het genieten van G 2 dee-